Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Tepsija za burek

Aluminijumska  
- veličina R-28x6cm 201
- veličina R-30x6cm 202
- veličina R-32x6cm 203
   
HVL (crni lim)  
- veličina R-28x6cm 204
- veličina R-30x6cm 205
- veličina R-32x6cm 206