Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Modle za krofne glatke

- veličina R-5,5cm  004
- veličina R-6,5cm 005
- veličina R-7cm 006
- veličina R-8,5cm 007
- veličina R-9cm 008
- veličina R-10cm 009