Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

Modle za secenje kvadrat sitan talas

- veličina 2,5x2,5cm 068
- veličina 3,5x3,5cm 069

Modle za secenje pravougaonik sitan talas

- veličina 3,5x2cm 070
- veličina 4x2,5cm 071

Modle za secenje romb sitan

- veličina 2,5x2,5cm 072
- veličina 3,5x3,5cm 073

Modle za secenje trougao sitan talas

- veličina 2,5x2,5x2,5cm  074
- veličina 3,5x3,5x3,5cm 075

Modle za secenje raznih oblikaNa narednim slikama nalaze se grafički prikazi modli za secenje raznih oblika.

1 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 1 Elipsa 076
- 2 Jaje 077
- 3 Srce 078
- 4 Suza 079