Metalna Galanterija HRNJAK d.o.o.

2 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 5 Šestokraka zvezda 080
- 6 Petokraka zvezda 081
- 7 Mesec 082
- 8 Mesec zevalica 083

3 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 9 Detelina sa četiri lista 084
- 10 Detelina sa tri lista 085
- 11 Tref 086
- 12 Krst 087

4 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 13 Pečurka 088
- 14 Leptir 089
- 15 Jabuka 090
- 16 Kruška 091

5 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 17 Strela 092
- 18 Jelka 093
- 19 Raketa 094

6 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 20 Slovo S 095
- 21 Piškota 096
- 22 Lutka 097

7 Modle za secenje testa za kolace raznih oblika

- 23 Kokoška 098
- 24 Sladoled kornet 099
- 25 Čizma 100